Zajęcia Korekcyjne

Gimnastyka odbywa się raz w tygodniu.

Dzięki zajęciom korekcyjnym kształtujemy nawyk prawidłowej postawy u naszych maluszków. Ponadto zajęcia te pozwalają na rozwijanie i doskonalenie cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości, koordynacji ruchowej. Zwiększają wydolność układu krążeniowo-oddechowego. Dodatkowo na zajęciach korekcyjnych dzieci poznają różnorodne gry i zabawy ruchowe, oraz uczą się koleżeńskości i postępowania według zasad fair-play.